+421 915 093 533

Mo-Fr 7.30 - 16.00

logo
0

Category

COOKIES

Čo sú cookies a na čo slúžia?

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Pod cookie sa v protokole HTTP označuje malé množstvo dát, ktoré servery pošlú prehliadaču. Ten ich uloží na počítači užívateľa. Pri každej ďalšej návšteve web stránok potom prehliadač tieto dáta posiela naspäť serveru.

Ako cookies fungujú?

Cookies slúžia hlavne k rozlišovaniu jednotlivých užívateľov, ukladá sa do nich obsah nákupného košíka, užívateľské predvoľby a pod. Technicky sa jedná o sériu kódov, ktoré prehliadač zhromažďuje a ktoré následne odosiela ako informácie o správaní užívateľa späť na príslušný server. Cookies obsahujú informáciu o tom, ako dlho ich má prehliadač uchovávať (od jednorazových až po niekoľkomesačné).

Cookies nie sú priamo viazané na meno ani e-mailovú adresu, často ale obsahujú naše prihlasovacie údaje do systému. Sú spoločné pre jednu inštaláciu prehliadača. Cookies nie sú nijako zabezpečené a to vrátane zhromaždených údajov. Ako Google využíva súbory cookie zistíte tu.

Ako nastaviť používanie súborov cookies?

Nastaviť cookies podľa Vašich predstáv môžete vo vašom internetovom prehliadači. Pomocou Vášho webového prehliadača môžete kedykoľvek ukladanie súborov cookie zakázať, súbory cookie zmazať alebo nastaviť používanie len niektorých cookies.

Mohlo by vás zaujímať:

 

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Prevádzkovateľ e-shopu www.umakovshop.sk ako správca Osobných údajov týmto informuje o spôsobe a rozsahu spracovania Osobných údajov, vrátane rozsahu práv účastníka (ako je tento definovaný nižšie) súvisiacich so spracovaním jeho Osobných údajov.

Prevádzkovateľom internetového obchodu www.umakovshop.sk a zároveň správcom a spracovateľom osobných údajov je spoločnosť UMAKOV Group, a. s. so sídlom Galvaniho 7/D, 821 04 Bratislava, IČO: 52 68 5691, zapísané v OR vedenom Okresným súdom Bratislava 1,  odd. Sa, vložka č. 7018/B (ďalej len "UMAKOV").

Na koho sa môžete obrátiť v súvislosti so spracovaním osobných údajov?

 • Na prvom mieste sa môžete vždy obrátiť priamo na spoločnosť UMAKOV, ktorá je správcom osobných údajov, ktoré spracováva v súvislosti so svojím podnikaním, najmä teda s prevádzkou internetového obchodu umakovshop.sk.
 • Doručovacia adresa: UMAKOV, a.s., Galvaniho 7/D, 821 04 Bratislava
 • E-mail: info@umakov.sk.

Všetky kontaktné údaje nájdete na internetových stránkach

Poverenca pre ochranu osobných údajov môžete kontaktovať na e-mailovej adrese info@umakov.sk.

 

Za akým účelom UMAKOV osobné údaje spracúva?

 • Osobné údaje spracovávame za tým účelom, aby sme Vám mohli poskytnúť naše služby. Aby sme s Vami mohli uzatvoriť kúpnu zmluvu, tj. aby ste mohli nakúpiť na našom eshope umakovshop.sk, potrebujeme bezpodmienečne poznať Vaše identifikačné a kontaktné údaje. Pre tento účel nepotrebujeme Váš súhlas so spracovaním týchto osobných údajov; zákonným dôvodom je v tomto prípade plnenia zmluvy (a prípadne prijatie opatrení pred uzatvorením zmluvy). Vaše osobné údaje spracovávame aj pre potreby ďalšieho plnenia vyplývajúceho z nami poskytnutých služieb. Najmä sa jedná o prípady, keď dochádza k vrátenie alebo reklamáciu tovaru
 • Osobné údaje spracovávame aj na účely marketingu: V niektorých prípadoch ako zasielanie obchodných informácií potrebujeme Váš súhlas, napr. keď sa zúčastníte marketingovej akcie a pri nej udelíte súhlas so zasielaním obchodných oznámení. Osobné údaje budú spracovávané len po dobu danej marketingovej akcie.
 • Zákazníkom, ktorým sme poskytli naše služby, teda ktorým sme odovzdali na e-shope umakovshop.sk tovar, môžeme zaslať na ich e-mail alebo uvedené telefónne číslo obchodné oznámenie. K tomu nepotrebujeme Váš súhlas, keď ide o oprávnený záujem spoločnosti UMAKOV. Takýmto spôsobom budeme Vaše osobné údaje spracovávať po dobu troch rokov. Samozrejme však nechceme nikoho obťažovať, ak si to nebude želať. Zasielanie obchodného oznámením je možné jedným kliknutím na odkaz nachádzajúci sa na jeho samotnom konci zrušiť.
 • Za účelom skvalitňovania našich služieb, či pre prípad budúceho sporu nahrávame telefonické hovory v rámci našej zákazníckej linky. Tieto nahrávky sú uchovávané po dobu šiestich mesiacov a potom sú likvidované. Rovnaký čas uchovávame tiež online chat komunikáciu. V prípade, že je hovor spojený s kúpnou zmluvou, resp. sa jedná o hovor so zákazníkom, ktorý s nami uzavrel kúpnu zmluvu, alebo počas telefónneho hovoru došlo k riešeniu akéhokoľvek sporu medzi volajúcim a nami, sme oprávnení pre prípad budúceho sporu uchovať záznam telefónneho hovoru po dobu, ktorá je vzhľadom na situáciu odôvodniteľná.
 • Sme oprávnení spracovávať Vaše osobné údaje za účelom ochrany našich práv a oprávnených záujmov, typicky v prípade akéhokoľvek sporu. V tomto prípade teda nepotrebujeme na spracovanie osobných údajov Váš súhlas.
 • V kamenných obchodoch spoločnosti UMAKOV, môžu byť inštalované bezpečnostné kamery. Spracovanie kamerových záznamov považujeme za náš oprávnený záujem a k tomuto spracovanie nie je vyžadovaný Váš súhlas. Viac informácií o spracovaní kamerových záznamov nájdete nižšie.
 • Spracovanie niektorých osobných údajov nám ukladá priamo zákon, napr. sme povinní uchovávať daňové doklady po zákonom stanovenú dobu.
 • Spracovávame taktiež tzv. Cookies, čo sú krátke textové súbory generované webovým serverom a ukladané v počítači prostredníctvom prehliadača. Rozlišujú sa dva typy. V prvom rade sú to cookies potrebné na zabezpečenie fungovania a analýzu webu (uskutočnenie prenosu elektronickej komunikácie prostredníctvom elektronickej komunikačnej siete, s použitím týchto cookies nemožno vysloviť nesúhlas). Ďalej ide o cookies, ktoré hodnotia niektoré osobné aspekty vzťahujúce sa ku konkrétnej fyzickej osobe. Doba spracovania je v tomto prípade tri roky. Na účely re-marketingu sú odovzdávané cookies iným spracovateľom, a to s expiračné dobou maximálne 540 dní. Ak dôjde k odobratiu súhlasu s reklamnými cookies, nie je technicky možné už raz odovzdanú cookies u spracovateľa ihneď odstrániť. Na odstránenie cookies u spracovateľa dôjde automaticky po uplynutí expiračnej doby. Okamžitým riešením pre zamedzenie remarketingových aktivít spracovateľom je zmazanie cookies z prehliadača.

Aké osobné údaje UMAKOV spracováva a aké k tomu má oprávnenie?

 • Spracovávame iba nevyhnutne potrebné základné údaje, a to identifikačné údaje (meno a priezvisko, IP adresu, adresu bydliska alebo sídla, prípadne tiež doručovaciu adresu, IČO, DIČ) a kontaktné údaje, tj. Váš e-mail a Vaše telefónne číslo. Ďalej spracovávame údaje o Vami vykonanom nákupe či o poskytnutých službách, vrátane prípadnej komunikácie, najmä ak sa týka reklamácia, vrátenie tovaru či uplatňovanie Vašich práv. 4/7 13.03.2020 Spoločnosť UMAKOV je tiež prevádzkovateľom mnohých kamenných obchodov, kde dochádza k vyzdvihnutiu tovaru zákazníkom. Väčšina týchto kamenných obchodov je z monitorovaná kamerami, a dochádza tak preto k spracovaniu fyzickej podoby. Všetky osobné údaje získavame priamo od Vás.

Aké máme oprávnenie k tomu, aby sme spracovávali Vaše osobné údaje?

 • Spracovanie osobných údajov vykonávame vždy na základe jedného zo zákonných dôvodov pre každý účel spracovania.
 • Vo väčšine prípadov je spracovanie osobných údajov potrebných na uzatvorenie a plnenie zmluvy. V tomto prípade nepotrebujeme na spracovanie Váš súhlas
 • V niektorých prípadoch vykonávame spracovanie osobných údajov z titulu nášho oprávneného záujmu. Jedná sa napríklad o zasielanie obchodných oznámení alebo v prípadoch, kedy si spoločnosť UMAKOV uplatňuje nárok alebo chráni svoje práva a svoje oprávnené záujmy.
 • Ďalším zákonným dôvodom spracovanie osobných údajov je zákonná povinnosť, ktorá je nám uložená všeobecne záväznými právnymi predpismi.
 • V niektorých prípadoch je spracovanie osobných údajov založené na Vašom súhlase, aby sme svojim registrovaným zákazníkom mohli poskytnúť rôzne výhody, alebo pre potreby hodnotenia kvality našich služieb.

Komu ďalej UMAKOV osobné údaje odovzdáva?

 • Spoločnosť UMAKOV starostlivo zvažuje a posudzuje, či je odovzdanie osobné údajov inému príjemcovi nutné, a najmä či možný príjemca je schopný zaistiť adekvátnu ochranu prenesených osobných údajov. K prenosu osobných údajov dochádza výlučne na základe písomne uzatvorenej zmluvy o spracovaní osobných údajov. Spoločnosť UMAKOV odovzdáva osobné údaje:
 • poskytovateľom platobných služieb a spracovateľom platieb na účel zabezpečenia prevodu finančných prostriedkov;
 • poskytovateľom servisných, poštových a prepravných služieb;
 • niektoré osobné údaje môžu byť na požiadanie odovzdávané príslušným orgánom verejnej moci.
 • Osoby, ktorým sa údaje prenášajú, nie sú oprávnené tieto údaje spracovávať na iný účel a ani ich odovzdávať akékoľvek ďalšie osobe bez súhlasu alebo pokynu spoločnosti UMAKOV, iba ak na to majú zákonný dôvod.
 • Vaše osobné údaje neposkytujeme do krajiny mimo Európskej únie (respektíve mimo štátov EHP, tj. Európskeho hospodárskeho priestoru), v ktorej by nebol zabezpečený dostatočný štandard ochrany osobných údajov. Prenos osobných údajov za hranice Európskej únie ani nemáme v úmysle.

Zaujíma Vás, aké osobné údaje spracovávame o Vašej osobe?

 • V takom prípade sa na nás môžete kedykoľvek obrátiť so žiadosťou o oznámenie podrobností o spracovaní osobných údajov a my Vám bezplatne poskytneme podrobné informácie, prípadne Vám poskytneme kópiu spracúvaných údajov. Jedná sa o Vaše právo na prístup k osobným údajom. Musíme Vás však upozorniť, že v prípade opakovaných alebo neopodstatnených žiadostí sme oprávnení požadovať za poskytnutie informácií úhradu nákladov s tým spojených alebo poskytnutie informácie odoprieť.

V akých ďalších záležitostiach sa na nás môžete obrátiť?

 • Máte právo na opravu osobných údajov, tj. môžete sa obrátiť na spoločnosť UMAKOV so žiadosťou o opravu, ak údaje, ktoré o Vás spoločnosť UMAKOV vedie, sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne.
 • Máte právo na vymazanie osobných údajov, tj. môžete sa obrátiť na spoločnosť UMAKOV so žiadosťou, aby Vaše osobné údaje spracúvané spoločnosťou UMAKOV boli vymazané. Aby mohli údaje byť vymazané, musí sa jednať o jeden z týchto prípadov:
  1. údaje nie sú potrebné na účel, na ktorý boli spracovávané,
  2. ak ste odvolal/a súhlas so spracovaním údajov,
  3. údaje boli nezákonne spracované
  4. údaje sa musia vymazať na splnenie právnej povinnosti, alebo
  5. údaje boli zhromaždené v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti.
 • Máte právo na obmedzenie spracovanie osobných údajov, tj. môžete sa obrátiť na spoločnosť UMAKOV, aby obmedzila spracovanie Vašich osobných údajov. Aby mohlo spracovanie údajov byť obmedzené, musí sa jednať o jeden z týchto prípadov:
  1. popierate presnosť vašich osobných údajov, alebo
  2. spracovanie údajov je protiprávne, ale odmietate vymazanie takýchto osobných údaj, alebo
  3. budete požadovať spracovanie osobných údajov pre potreby uplatnenie Vašich nárokov, hoci už bol splnený účel, pre ktorý spoločnosť UMAKOV údaje spracovávala, alebo
  4. ste vzniesol/a námietku proti spracovaniu a zatiaľ nebolo overené, či oprávnený záujem spoločnosti UMAKOV prevažuje nad Vašimi oprávnenými záujmami.
 • Máte právo na prenos osobných údajov, tj. môžete sa obrátiť na spoločnosť UMAKOV, aby Vám Vaše osobné údaje boli poskytnuté v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, alebo aby tieto údaje boli rovno prenesené k inému správcovi. K prenosu údaje môže dôjsť jedine v prípade, že spracovanie je založené na uzatvorenej zmluve alebo na Vašom súhlasu a zároveň sa jedná o automatizované spracovanie.
 • Súhlas, ktorý ste udelil/a so spracovaním osobných údajov môžete kedykoľvek odvolať.
 • Ak uplatníte niektoré z práv týkajúcich sa osobných údajov, má spoločnosť UMAKOV právo žiadať preukázanie Vašej totožnosti. Žiadosť o prístup k osobným údajom tak musí byť zaslaná z e-mailovej adresy žiadateľa. Ak bude žiadosť podaná inou formou, či z inej e-mailovej adresy, má spoločnosť UMAKOV právo požadovať dodatočné overenie formou odpovede na overovací e-mail. V prípade, keď žiadateľ nepreukáže svoju totožnosť do 14 dní od zaslania verifikačného e-mailu, nebude jeho žiadosť na uplatnenie práv prijatá. Spoločnosť UMAKOV si v odôvodnených prípadoch vyhradzuje právo požiadať o presnejšie overenie totožnosti subjektu údajov, a to napr. Prostredníctvom úradne overeného podpisu alebo prostredníctvom dátovej schránky (taká situácia môže nastať v prípade, keď má spoločnosť UMAKOV odôvodnene za to, že o prístup k osobným údajov žiada nie subjekt údajov a mohlo by sa tak jednať o únik osobných údajov).

Kedy je možné namietať proti spracovaniu osobných údajov?

 • Právo namietať máte najmä v týchto prípadoch:
  1. Môžete namietať proti spracovaniu osobných údajov, ktoré spoločnosť UMAKOV vykonáva na základe svojho legitímneho záujmu. V takom prípade Vaše osobné údaje nebudú ďalej spracovávané, ibaže Vám spoločnosť UMAKOV preukáže, že jej oprávnený záujem má prednosť pred Vašimi záujmami.
  2. Môžete namietať proti spracovaniu osobných údajov, a to v prípade, že vaše osobné údaje spracovávame na účely priameho marketingu. V takom prípade už Vaše osobné údaje nebudú ďalej spracovávané.

Ako dlho budeme spracovávať Vaše osobné údaje?

 • Doba spracovania osobných údajov je uvedená u konkrétnych účelov spracovania v tomto dokumente. Doba, po ktorú budeme spracovávať Vaše osobné údaje je ďalej daná našimi povinnosťami vyplývajúcimi zo zmluvy, ktorú sme s Vami uzavreli a ďalšími povinnosťami, ktoré nám ukladá zákon, napr. Povinnosť archivácie zákonom stanovených dokumentov. V niektorých prípadoch je doba spracovania osobných údajov závislá na trvanie Vášho súhlasu so spracovaním. V každom prípade údaje, ktoré nie sú potrebné na splnenie danej účel alebo na ktorých spracovanie nemáme zákonný podklad, likvidujeme.

Ako môžete postupovať v prípade, že sa domnievate, že spoločnosť UMAKOV pri spracovaní Vašich osobných údajov postupuje nezákonne?

 • Máte právo obrátiť sa so sťažnosťou na dozorný orgán, ktorým je Úrad pre ochranu osobných údajov

 

ZÁSADY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV KAMEROVÝM SYSTÉMOM

 • Prevádzkovateľ má v prevádzke kamerový systém so záznamom na účely popísané nižšie v priestoroch, ktoré prevádzkuje.
 • Počas prevádzky kamerového systému môže dôjsť k záznamu podoby fyzických osôb, ktoré sa v priestoroch prevádzkovateľa nachádzajú.
 • Spoločnosť UMAKOV v súvislosti s vyššie uvedeným ako správca osobných údajov informuje subjekt údajov o splnení informačných povinností podľa čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) nižšie uvedenými informáciami.
 1. Identifikačné údaje a kontaktné údaje prevádzkovateľa:

Umakov Group, a. s.

sídlo: Galvaniho 7/D, 821 04 Bratislava

IČO: 52 68 5691

zapísaná: v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 7018/B.

 1. Zodpovedná osoba: vedúci predajne;
 2. Subjekt údajov: akákoľvek osoba, ktorá vstúpi alebo hodlá vstúpiť do priestorov prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ kamerami sníma podobu subjektu údajov;
 3. Priestory prevádzkovateľa: predajňa prevádzkovateľa, v ktorej prevádzkovateľ prevádzkuje svoju podnikateľskú aktivitu, a to predaj tovaru fyzickým a právnickým osobám.
 • Účelom týchto Zásad spracúvania osobných údajov kamerovým systémom (ďalej len „Zásady spracúvania“) je informovať o tom, ako prevádzkovateľ zhromažďuje a spracúva vaše osobné údaje v súvislosti s prevádzkou kamerového systému a informovať vás o vašich právach a spôsoboch, ako ich môžete uplatniť. Pred vstupom do monitorovaného objektu vám odporúčame starostlivo si preštudovať tieto Zásady spracúvania.
 • V prípade akýchkoľvek otázok sa môžete na prevádzkovateľa kedykoľvek obrátiť prostredníctvom nižšie uvedených kontaktných údajov.

 

Tradition over 25 years
Wide net of partners
Many products in stock
Fast delivery of goods

Umakovshop - production and selling a wide range of railings, fences, staircases, gates, drives, gate accesoris and shelters. We specialize in producing stainless steel railings in combination with wood and glass, stairs and custom production of fences and garage doors.

2020 © Umakov • All rights reserved